Pri predmetu so predstavljeni principi delovanja in uporabe najnovejših eksperimentalnih tehnik pri raziskavah na področju biofizike oz. fizike mehke snovi. Pridobljeno znanje omogoča razumevanje delovanja modernih merskih naprav in pristopov v biofiziki, biologiji in medicini ter predstavlja osnovo, ki omogoča njihov nadaljni razvoj oziroma prilagajanje na specifične zahteve.