Spletna učilnica FMF 2022/23

Cookies must be enabled in your browser

Some courses may allow guest access

Is this your first time here?

Predavatelji in asistenti: prijavite se z univerzitetno identiteto,
ki ima uporabniško ime praviloma oblike ime.priimek@fmf.uni-lj.si.

Študenti: prijavite se z univerzitetno identiteto,
ki ima uporabniško ime praviloma oblike ab1234@student.uni-lj.si.

Vsi brez univerzitetne identitete: uporabniški račun si ustvarite sami. Uporabniško ime naj bo oblike imepriimek, da bomo lahko uporabniška imena povezali s pravimi ljudmi na predavanjih in vajah. Ostala uporabniška imena znamo brez opozorila pobrisati.

Študenti, ki imajo univerzitetno uporabniško ime, morajo uporabljati le tega in se ne smejo samoregistrirati z novim uporabniškim imenom. Kazen bo vzgojna.