Makroekonomija je veda, ki proučuje gospodarstvo kot celoto. Pri tem predmetu je makroekonomska analiza na srednji ravni, tako da uporablja matematične metode optimizacije z omejitvami.

V tem navideznem predmetu boste v drugi polovici letnega semestra našli obnovljene podatke o izbirnih predmetih v 3. letniku programa Finančna matematika za študijsko leto 2018/19.