Izbirne predmete lahko najdete tudi na spletni učilnici programa 1. stopnje Finančna matematika ter 2. stopnje Pedagoška matematika.