Spodaj so našteti le predmeti, specifični za program Pedagoška matematika. Ostale predmete lahko najdete na spletni učilnici programa 1. stopnje Matematika. Za izbirne predmete glejte tudi spletne učilnice programov 1. in 2. stopnja Finančna matematika, 2. stopnja Matematika ter spletno stran oziroma portal e.Izobraževanje Filozofske fakultete.

Celoletni predmet Astronomija za matematike (Pedagoška matematika in magistrski študij Matematike).