Strokovne izbirne predmete lahko najdete tudi na učilnici programov 2. stopnje Matematika in Finančna matematika ter na spletni učilnici FRI.