Izbirne predmete lahko najdete tudi na spletni učilnici programa 2. stopnje Pedagoška matematika.